I salg er rett person på rett sted til rett tid helt sentralt. Å lykkes med rekruttering i salg, er derfor en sentral oppgave.

Kanden Konsult ikke utfører komplette rekrutteringer, men vi bistår vi kunder i sentrale deler av rekrutteringsprosessen. Vi hjelper til akutte bemanningssituasjoner, med karriererådgivning, eller i situasjoner der medarbeidere må hjelpes videre i karrieren.

Våre HR- og rekrutteringtjenester hjelper kunder i arbeidet med å få på plass de rette ledere og medarbeidere i salg.

Måloppnåelse i salg fordrer at rett person, på rett plass jobber effektivt med de rette tingene.Det kreves god organisering, flyt og samhandling i alle ledd.

Alle må trene, forbedre seg og jobbe med gode verktøy i en prestasjonskultur med incentiver som forener bedriftens og den enkeltes mål.

Kanden Konsult bistår kunder med å forbedre virksomhetens salgsarbeid som igjen skaper økt omsetning – samtidig som salgskostnadene holdes i sjakk.

Vår salgstrening tar utgangspunkt i Proaktivt Løsningsorientert Salg, en salgmetodikk som egner seg for alle typer salg i forretningsmarkedet (B2B).

Gjennom salgstreningen introduserer vi en felles salgsmetodikk for alle som jobber i salg, og så trener, terper, og øver vi på relevante salgsteknikker for de viktigste salgssituasjonene.

Salgstreningen er modulbasert, og vi velger ut relevante moduler og skreddersyr disse for den enkelte kunde.

 

10 tegn på høy EQ

Emosjonell intelligens er viktig både i yrkeslivet og på privaten. Vi ser på 10 tegn på høy emosjonell intelligens: 1. Du kjenner dine egne sterke

Read More »

7 grunner til at kunder kjøper

I forretningsmarkedet kjøper kunder verdi ikke produkter eller tjenester. Som selgere må vi reflektere over hvilke verdier våre løsninger representerer. Løsningsorientert salg i forretningsmarkedet innebærer

Read More »

5 veier til beslutningstaker

Mantraet i forretningsorientert salg er å få tilgang til beslutningstaker. Vi ser på effektiviteten ved fem forskjellige tilnærminger. I komplekse salg i forretningsmarkedet øker sjansen

Read More »

 

Vår Misjon

Kanden Konsult hjelper kunder å effektivisere salget og øke omsetningen – med salgskostnader så lave som mulig. Vi tilbyr effektiv salgstrening, salgsrådgivning og HR-orientert rekruttering. Vi skriver en salgsblog med nyttestoff om personlige utvikling, salg og ledelse, og sender ut et periodisk nyhetsbrev.

Vi har jobbet systematisk med salg, salgsledelse, salgsorientert toppledelse, salgsrådgivning og trening av selgere og ledere i over 25 år. Vi har bygget opp en betydelig metodebank og erfaringsbase, og vi kjenner etter hvert beste praksis i salg i de fleste bransjer og sammenhenger.